Tutorial

ในหน้านี้ผมจะรวบรวมเฉพาะบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ผมคิดว่าสามารถนำไปใช้งานร่วมกันได้จริงเวลาวิเคราะห์หุ้น เน้นให้นักลงทุนมือใหม่ค่อยๆ ศึกษาไปทีละบท ผมจะทยอยเขียนบทความเพิ่มเรื่อยๆครับ

Technical Analysis

Fundamental Analysis

error: Content is protected !!