Author Archive: admin

ทำไมการลงทุนในหุ้นถึงน่าสนใจ

stock_small

ผมเริ่มเล่นหุ้นครั้งแรกก็ประมาณช่วงปี 2552 จริงๆก่อนหน้านั้นก็อยากจะลองเล่นตั้งนานแล้ว เพราะมีญาติผู้ใหญ่ที่เล่นหุ้นอยู่ท่านหนึ่งได้บอกให้ผมลองศึกษาเรื่องหุ้นดู ญาติของผมท่านนี้เคยทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายของธนาคารแห่งหนึ่ง และได้ early retire ออกมาในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 หลังจากนั้นท่านก็ได้เล่นหุ้นเป็นงานหลักโดยไม่ต้องทำงานประจำอย่างอื่น จะว่าไปก็คือมีอิสระภาพทางการเงินนั่นเอง ... Read more

error: Content is protected !!